ProDenmark.com
Dansk
2
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Svensk
Norsk
Finsk
Estisk
Lettisk
Litauisk
Hollandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Rumænsk
Bulgarsk
Portugisisk
Italiensk
Slovensk
Græsk
Maltesisk
Dansk

Dansk cleantech-industri

Offshore vindmøllefarm uden for Københavns havn.
Offshore vindmøllefarm uden for Københavns havn.

Dansk cleantech-industri er verdenskendt for vindmøller, vindturbiner, vandrensning og andre højteknologiske cleantech og energieffektive løsninger.

Grøn energiteknologi

Danmark er i de seneste årtier blevet et center for grønne energivirksomheder. Mange innovative cleantech-virksomheder og -organisationer har hjulpet Danmark med at blive en af verdenens ledende nationer inden for grøn og vedvarende energiteknologi.

Vindmøller og vindturbiner

Rundt om i Danmark finder man vindmøller i landskabet og ude på det åbne hav. Danmark er blevet en ledende nation indenfor vindmølleindustrien. Vestas er Danmarks største vindmølleproducent og de eksporterer deres vindmøller og vindturbiner til alle dele af verden.

Underleverandører til vindmølleindustrien og vedligeholdelse af vindmøller

Grunden til at Vestas og andre vindmølleproducenter, har deres domicil i Danmark er, at der her findes den nødvendige specialiserede arbejdskraft. Ligeledes har Danmark mange dygtige underleverandører til vindmølleindustrien og flere specialiserede virksomheder inden for branchen. Hove A/S er et eksempel på en mindre virksomhed, som har specialiseret sig i produktion smøremidler til vedligeholdelse af vindmøller.

Vandenergi

Grontmij er en international konsulentvirksomhed som specialiserer sig i udvikling af vandenergiløsninger. Vandenergi betragtes som en af fremtidens store vedvarende energikilder.

Solenergi

Solenergi er ikke så almindelige brugt i Danmark, som vindenergi. Dog arbejder Danfoss, Dansk Solenergi, andre danske virksomheder og offentlige institutioner med udvikling af fremtidens solenergiløsninger. Man kan allerede i dag købe solcelleanlæg til private hjem og hermed udnytte solenergi til personlige formål.  

Genbrug af affald

Genanvendelse af affald er blevet en stor industri. Både industriaffald og husholdningsaffald bliver i højere grad genanvendt i Danmark. Private virksomheder og offentlige genbrugsstationer og -virksomheder udnytter muligheder for at omforme affald til råstoffer, som kan gensælges til industrivirksomheder.

Reduktion af CO2-udledningen

I Danmark fokusere virksomhederne i stigende grad på at reducere deres CO2-udledning. Specielt virksomheden inden for energisektoren, transportsektoren og sværindustrien har en klar målsætning om reducere af deres CO2-udledning. At reducere CO2-udledningen opfattes i mange virksomheder, som en investering. En reduceret CO2-udledning vil nemlig i mange virksomheder være ensbetydende med lavere omkostninger og samtidigt vil det generelt set gavne miljøet.  

Grøn regeringspolitik

Forskellige danske regeringer har alle fokuseret på at hjælpe den miljøvenlig industri i Danmark. Projekter inden for cleantech-industrien er blevet støttet og selv skattesystemet er blevet ændret, sådan at grønne løsninger tilgodeses.

 
  • Danfoss
  • Danish Solar Energy
  • Grontmij
  • Hove
  • Ramboll 
  • Vestas

Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo