ProDenmark.com
Dansk
2
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Svensk
Norsk
Finsk
Estisk
Lettisk
Litauisk
Hollandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Rumænsk
Bulgarsk
Portugisisk
Italiensk
Slovensk
Græsk
Maltesisk
Dansk

Naturressourcer i Danmark

Siri olieplatformen i Nordsøen drives af DONG Energy.
Siri olieplatformen i Nordsøen drives af DONG Energy.

Olie, gas, grus, sand, kalk, kridt, ler og salt er nogle af de naturressourcer man kan find i den danske undergrund.

Danske virksomheder og store internationale koncerner hjælper med at udvinde naturressourcerne. Råolie og naturgas findes i de danske territorier i Nordsøen. Andre naturressourcer som grus, kridt, kalk og ler findes i den danske undergrund. Endvidere udnytter Danmark grønne energikilder som vind, vand og sol.

Danmark er selvforsynende med olie

Råolien udvundet fra de danske oliefelter i Nordsøen svarer til ca. 10 mia. liter om året. Det gør Danmark selvforsynende med olie. Danmark er ikke nogen stor olieeksportør. Set på et internationalt plan er den årlige produktion af olie heller ikke stor. Dog bør man huske, at Danmark er et relativt lille land.

Naturgas

Naturgas fra Nordsøen bruges til opvarmning af danske hjem og til kraftværkernes produktion af elektricitet og varme. Danmark er også selvforsynende med naturgas.

Kalk, kridt og ler

Faxe Kalk udvinder kalk fra et stort kalkbrud nær Fakse. Kridt og ler er udvindes også fra den danske undergrund og sælges til både danske og udenlandske virksomheder.

Sand og grus

Sand and grus udvides også. Sand og grus bruges primært i byggebranchen. 

Salt

Salt blev tidligere udvundet og solgt i store mængder. I dag udvides der primært kun salt i Danmark til helseprodukter. Udvindingsprocessen i forbindelse med produktion af salt vises nu også som en turistattraktion f.eks. på Læsø.

Vind-, vand- og solenergi

Danmark er på forkant med udnyttelsen af grønne energiformer. Derfor finder man vindmøller overalt i landet. Vand og sol udnyttes også til en hvis grad som energikilder. 

Levering af energi

Den største danske energileverandør DONG Energy benytter energikilder som olie, naturgas og vind. Dog importeres kul stadig og dette bruges i kraftværkerne til at producerer varme og elektricitet. Danmark har ikke atomkraftværker, men fokuserer i stedet på at udvikle og udnytte flere grønne energiløsninger i fremtiden.

Handel med brændstoffer

Handel med brændstoffer er en stor industri. De fleste benzinstationer i Danmark ejes af internationale oliekoncerner. Dog har den danske oliekoncern OK over 680 tankstationer i Danmark. Dette gør dem til en af de største leverandører af benzin i Danmark.

Handel med brændstoffer til shippingindustrien er også en stor industri i Danmark. Denne handelsform er kendt som bunker-handel. En række af verdens største shippingvirksomheder har deres hovedkontor i Danmark. Det forsørger danske bunker-handelsvirksomheder at udnytte.. Bunker-handelsvirksomheder som United Shipping & Trading Company og Wrist Group er omsætningsmæssigt blandt de 20 største virksomheder i Danmark.

Handel med jetbrændstof, gasolie, brændselsolie, fyrringsolie, petroleum og andre brandstoffer og olier er også lukrative forretningsområder i Danmark.

 
  • DONG Energy
  • Faxe Kalk
  • Læsø Salt
  • Maersk Oil
  • OK
  • Olitanking Copenhagen
  • United Shipping & Trading Company
  • Wrist Group
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo