Danske erhvervsorganisationer og brancheforeninger

Kong Christian 6.s kongelige monogram på toppen af en af Marmorbroens pavilloner.
Kong Christian 6.s kongelige monogram på toppen af en af Marmorbroens pavilloner.

Danske erhvervsorganisationer, brancheforeninger, ministerier og danske ambassader kan hjælpe dig, når du ønsker at handle med udenlandske virksomheder.

Mange danske organisationer og brancheforeninger hjælper deres medlemmer med eksportaktiviteter og med at skabe virksomhedsnetværk. Flere danske organisationer kan også tilbyde hjælp til at skabe nye forretningsforbindelser mellem danske og udenlandske virksomheder.

Alle som er interesseret i handel med danske virksomheder kan finde nyttig specialinformation på danske erhvervsorganisations, brancheforeningers, ministeriers og ambassadernes hjemmesider. Du kan finde links til flere af hjemmesiderne her på ProDenmark.com.

De største erhvervsorganisationer i Danmark

De største erhvervsorganisationer i Danmark er DI (tidligere Dansk Industri), Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer.

DI har over 10.000 medlemsvirksomheder. Medlemmerne kan deltage i forskellige medlemsforeninger, som oftest er brancherelaterede. DI arbejder også som en politisk lobbyorganisation for dansk erhvervsliv.

Dansk Erhverv er en professionel erhvervsorganisation, som repræsenterer 20.000 danske virksomheder. Dansk Erhverv tilbyder netværksgrupper inden for sektorer som handel, turisme, forretningsservice, IT, velfærdsservices og transport.

Landbrug & Fødevarer repræsenterer langbrugssektoren og fødevareindustrien i Danmark. Sammenlagt har landbruget og fødevareindustrien Danmarks største industri. 150.000 mennesker arbejder inden for industrien og der eksporteres landbrugsprodukter og udstyr til fødevareindustrien for over 100 mia. DKK årligt.

Udenrigsministeriet og de danske ambassader

Eksportrådet under det danske udenrigsministerium hjælper danske eksportvirksomheder med at få eksporteret deres varer rundt om i verdenen. Gennem et verdensomspændende netværk af ambassader, generalkonsulater, handelsrepræsentationer og konsulater er ministeret i stand til at servicere de danske eksportører og udenlandske virksomheder, som er interesseret i at handle med Danmark.

Invest in Denmark er en anden organisation, som placeret under Udenrigsministeriet. Invest in Denmark hjælper de udenlandske virksomheder, som er interesseret i at investere i Danmark.

Eksportforeningen

Eksportforeningen er en medlemsorganisation med 500 medlemmer. Formålet med foreningen er at støtte handel mellem danske og udenlandske virksomheder. Eksportforeningen har en del sektornetværk, hvor virksomheder inden for en bestemt branche kan mødes og diskuterer eksportspørgsmål.

Andre eksportorienterede organisationer og foreninger

I Danmark finder du mange mindre og større organisationer og foreninger, som på den ene eller anden måde er involveret i at fremme dansk eksport. Novum, de regionale Væksthuse, Håndværksrådet og BRIC-Denmark er et par af de eksportorienterede danske organisationer og foreninger, som findes.

Novum er en organisation for højtuddannede nydanskere, som er interesseret i at arbejde for danske eksportvirksomheder. Novum hjælper med at oprette kontakt mellem de højtuddannede udlændinge og dansk erhvervsliv. Novum sørger også for yderligere uddannelse af nydanskerne, så de kan påtage sig et job i en dansk virksomhed, hvor de kan hjælpe med at øge eksporten til udlandet.

Danske brancheforeninger

Inden for stort set alle brancher finder man specialiserede brancheforeninger i Danmark. Danske virksomheder vælger ofte at blive medlem af en brancheforening for at opnå nyttig information inden for deres branche. Danske brancheforeninger hjælper også ofte deres medlemmer med eksportaktiviteter. 

Brancheforeningernes hjemmesider indeholder ofte nyttig brancheinformation. Brancheforeninger bruger typisk deres hjemmeside til at informere om specielle forhold og nyheder inden for den branche, som de repræsenterer.

Danske ministerier

Hvis du ønsker mere information om love og regler i Danmark, så kan det ofte være nyttigt at besøge de danske ministeriers hjemmesider. Her finder du ofte seneste nyt om lovændringer, seneste aktiviteter og nye fokusområder inden for ministeriets ansvarsområde. Den nuværende danske regering har i alt 17 ministerier.

Offentlige institutioner og lokale myndigheder

Danmark har mange offentlige institutioner, statslige organisation og lokale myndigheder. De offentlige institutioner og statslige organisationer håndterer specialsager for de ministerier, som de er placeret under.

Geografisk er Danmark inddelt i 5 regioner og 98 kommuner. Regionsrådene er ansvarlige for hospitaler, sundheds-spørgsmål og enkelte sager i forbindelse regional udvikling, miljøspørgsmål og offentlig transport. Kommunerne er ansvarlige for en lang række lokale sager f.eks. vedrørende ansættelser, skolesystemet, socialydelser og administration.

 
 • Dansk Erhverv
 • DI
 • Eksportforeningen
 • Eksportrådet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Håndværksrådet
 • Invest in Denmark
 • Landbrug & Fødevarer
 • Novum
 • Udenrigsministeriet
 • Væksthus Hovedstaden
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo