ProDenmark.com
Dansk
2
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Svensk
Norsk
Finsk
Estisk
Lettisk
Litauisk
Hollandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Rumænsk
Bulgarsk
Portugisisk
Italiensk
Slovensk
Græsk
Maltesisk
Dansk

Det danske samfund

En familie som nyder livet i Danmark.
En familie som nyder livet i Danmark.

Danmark er et velstående og fredeligt demokratisk land. Det danske samfund har et velfungerede sundhedsvæsen og et humant socialt sikringssystem. Derfor betragtes Danmark som en velfærdsstat. Danmark er dog også på flere punkter et liberal land, hvor det frie initiativ og innovationen blomstre.

Dronning Margrethe II og den danske kongelige familie

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er monark for kongeriget Danmark. Det danske kongerige inkluderer Grønland og Færøerne, som ellers politisk set har indgået selvstyreaftaler med Danmark.

Officielt er den danske monark statsoverhoved, men den danske dronning har ikke nogen reel politisk indflydelse. I et konstitutionelt monarki, som det danske, er Dronningens væsentligste rolle at repræsentere Danmark. Dronningen tager således imod statsoverhoveder, når de kommer til Danmark på officielt statsbesøg. Dronning Margrethe repræsenterer også Danmark ved officielle statsbesøg i udlandet.

Den kongelige familie støtter danske eksportkampagner og deltager aktivt ved danske eksportfremstød i udlandet. Den kongelige families medlemmer deltager ofte også ved velgørenhedsarrangementer, arrangementer som markedsfører Danmark internationalt og ved diverse kulturelle begivenheder.

Den danske statsminister og den danske regering

Den danske regering ledes af statsministeren. Danmarks nuværende statsminister er socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt. Hun leder en mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

Det danske parlament Folketinget har 179 demokratisk valgte medlemmer. Der holdes folketingsvalg i Danmark hvert 4. år eller oftere. Statsministeren kan nemlig beslutte, at der skal afholdes et tidligt valg .Efter et valg kan den koalition af partier, som kan mønstre støtte fra 90 eller flere mandater i Folketinget, danne en ny regering.

Den danske grundlov

Grundlaget for det danske demokrati findes i den danske grundlov. Den nyeste udgave af Danmarks Riges Grundlov er fra 5. juli 1953. Den første grundlov for det danske kongerige er dog helt tilbage fra 1849.

Grundloven sikre borgerne i Danmark, Grønland og på Færøerne ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, lige rettigheder på arbejdsmarkedet og lige sociale rettigheder. Grundloven inkludere også  tronfølgeloven, som fastlægger reglerne for hvem der arver retten til den danske trone.

Institutioner i Danmark

Danmark har i alt 23 ministerier. Under hvert ministerium findes der flere specialiserede styrelser og direktorater. På regionalt og lokalt plan er Danmark inddelt i 5 regioner og 98 kommuner. Lokalvalg afholdes hvert 4. år, hvor medlemmer af byrådene og regionsrådene er på valg. 

Arbejdsmarkedet i Danmark er reguleret af fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne. Man finder også mange andre private organisationer, offentlige myndigheder, brancheforeninger og ikke-statslige NGO organisationer i Danmark.   

Dansk kultur og kunst

Hvis du ønsker at lære mere om det danske samfund er det en god idé at se nærmere på den danske kultur og kunst. Ved at studere dansk historie, kultur og kunst vil du få en bedre forståelse af hvorfor Danmark er blevet det fremgangsrige samfund, som det er.

Et af verdens rigeste lande og et af de lykkeligste folkefærd i verden

Faktisk er Danmark i dag et af verdens rigest lande og alligevel et af de mindst korrupte land i verden. Yderligere er danskerne og den danske regering per capita en af verdens største U-landsbistandsydere.

Studier viser at danskerne er et af de mest lykkelige folkefærd i verden. Generelt arbejder danskerne dog også meget for at kunne opnå deres personlige mål.

 
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo