AEC advanced environmental control ApS

 
Primær CPV-klassifikation
Anlæg til spildevandsbehandling
45000000-7 Bygge- og anlægsarbejder
45200000-9 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45230000-8 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45232000-2 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45232421-9 Anlæg til spildevandsbehandling
Link to Google Map
AEC advanced environmental control ApS
CVR-nr.
87363716
CVR P-nr.
1002769695
PD nr.
100674
Ledelse
Managing Director Jan Hyttel
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo