ProDenmark.com
Dansk
2
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Svensk
Norsk
Finsk
Estisk
Lettisk
Litauisk
Hollandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Rumænsk
Bulgarsk
Portugisisk
Italiensk
Slovensk
Græsk
Maltesisk
Dansk

Indiana Tube Danmark A/S

 
Primær CPV-klassifikation
Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
44000000-0 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
44100000-1 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
44160000-9 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
Link to Google Map
Indiana Tube Danmark A/S
CVR-nr.
17611844
CVR P-nr.
1001323611
PD nr.
100603
Ledelse
Managing Director Kaj Aage Deleuran
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo