ProDenmark.com
Dansk
2
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Svensk
Norsk
Finsk
Estisk
Lettisk
Litauisk
Hollandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Rumænsk
Bulgarsk
Portugisisk
Italiensk
Slovensk
Græsk
Maltesisk
Dansk

Lumex A/S

 
Primær CPV-klassifikation
Brandbeskyttelsesanordninger
44000000-0 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
44400000-4 Diverse industrifremstillede produkter og dertil hørende genstande
44480000-8 Blandet brandbeskyttelsesudstyr
44482000-2 Brandbeskyttelsesanordninger
CVR-nr.
14867937
CVR P-nr.
1000819606
PD nr.
100641
Ledelse
Managing Director Gert Vesterlund
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo