ProDenmark.com
Dansk
2

Produkt-sitemap

ProDenmark.com er en søgetjeneste, hvor du kan finde forretningspartnere i Danmark. Find danske produkter, varer, serviceydelser, virksomheder, firmaer, leverandører, eksportører, producenter, detailhandlere, forretningsorganisationer, brancheforeninger, hoteller, restauranter, turistattraktioner, turistorganisationer og meget andet.
+ 03000000-1 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
+ 09000000-3 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
+ 14000000-1 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
+ 15000000-8 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
+ 16000000-5 Landbrugsmaskiner
+ 18000000-9 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
+ 19000000-6 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
+ 22000000-0 Tryksager og beslægtede produkter
+ 24000000-4 Kemiske produkter
+ 30000000-9 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
+ 31000000-6 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
+ 32000000-3 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
+ 33000000-0 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
+ 34000000-7 Transportudstyr og transporthjælpemidler
+ 35000000-4 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
+ 37000000-8 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør
+ 38000000-5 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
+ 39000000-2 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
+ 42000000-6 Industrimaskiner
+ 43000000-3 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
+ 44000000-0 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
+ 45000000-7 Bygge- og anlægsarbejder
+ 48000000-8 Programpakker og informationssystemer
+ 50000000-5 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
+ 51000000-9 Installationstjenester (undtagen programmel)
+ 55000000-0 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
+ 60000000-8 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
+ 63000000-9 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
+ 64000000-6 Post- og telekommunikationstjenester
+ 65000000-3 Offentlige værker
+ 66000000-0 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
+ 71000000-8 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
+ 72000000-5 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
+ 73000000-2 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
+ 75000000-6 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
+ 76000000-3 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
+ 77000000-0 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
+ 79000000-4 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
+ 80000000-4 Uddannelse og undervisning
+ 85000000-9 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
+ 90000000-7 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
+ 92000000-1 Forlystelser, kultur og sport
+ 98000000-3 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo