ProDenmark.com
Dansk
2
Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Svensk
Norsk
Finsk
Estisk
Lettisk
Litauisk
Hollandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Rumænsk
Bulgarsk
Portugisisk
Italiensk
Slovensk
Græsk
Maltesisk
Dansk

Finansiel virksomhed og forsikring

Danske Banks hovedkvarter i København. Danske Bank er den største bank og finansielle virksomhed i Danmark..
Danske Banks hovedkvarter i København. Danske Bank er den største bank og finansielle virksomhed i Danmark.

De største finansielle virksomheder og forsikringsselskaber i Danmark opererer ikke længere kun nationalt. Banker, realkreditinstitutioner og forsikringsselskaber søger aktivt ekspansion på nye, internationale markeder.

Banker i Danmark

Danske Bank og Nordea er de to dominerende banker i Danmark. Danske Bank er en dansk bank, som har vækstet virksomheden til Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Letland, Estland og Rusland. Nordea har hovedkvarter i Sverige, men har en stærk markedsposition i de nordiske lande, inklusive Danmark. Nordea er i alt repræsenteret i 19 lande.

Andre store banker i Danmark er Jyske Bank, Spar Nord Bank, Sydbank, Vestjysk Bank og investeringsbanken Saxo Bank, som tilbyder en international internetbaseret handelsplatform for investeringer.

Danske banker tilbyder ofte en pakkeløsning med det fulde spekter af finansielle ydelser for erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og private kunder.

Realkreditinstitutter

Realkreditlån er meget almindeligt i Danmark. Danske realkreditselskaber tilbyder realkreditlån med sikkerhed i industri- og erhvervsejendomme, boliger eller landbrugsejendomme. De fleste realkreditinstitutter opererer kun i Danmark, men disse store finansielle selskaber er ofte interesserede i at finde udenlandske investorer.

Pensionskasser

De danske pensionskasser er ofte store finansielle institutioner. De fleste arbejdende danskere betaler en procentdel af deres indkomst til private pensionsfonde med henblik på at opnå en større pension, når de går på pension. Desuden betaler alle, som arbejder lovligt i Danmark, bidrag til ATP Livslang Pension. Denne livslange, supplerende offentlige pension administreres af ATP Koncernen.

Både private og offentlige pensionskasser investerer kapitalen i udvalgte selskabers aktier, aktiepuljer, obligationer og andre værdipapirer med henblik på at sikre det bedst mulige investeringsafkast. Danske pensionskasser investerer primært i danske virksomheder og danske obligationer, men pensionskapital er også investeret i udenlandske selskaber og værdipapirer.

Forsikringsselskaber

Danske forsikringsselskaber opererer normalt på nationalt plan. Nogle af de store forsikringsvirksomheder har dog udvidet deres forretning til nabolandene. Forsikringsselskaberne søger også i stigende grad at udvide deres forretning til at omfatte andre finansielle tjenesteydelser, som f.eks. bankvirksomhed.

 
 • Alm. Brand
 • BRFkredit
 • Codan
 • Danmarks Nationalbank
 • Danske Bank
 • FIH Erhvervsbank
 • Jyske Bank
 • Nordea Bank Danmark
 • Nykredit
 • Realkredit Danmark
 • Saxo Bank
 • Spar Nord Bank
 • Sydbank
 • Topdanmark
 • Tryg
 • Vestjysk Bank
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo