ProDenmark.com
Inglise
Saksa
Prantsuse
Hispaania
Rootsi
Norra
Soome
Eesti
Läti
Leedu
Hollandi
Poola
Tšehhi
Slovaki
Ungari
Rumeenia
Bulgaaria
Portugali
Itaalia
Sloveeni
Kreeka
Malta
Taani

3-Kubik Technic ApS

 
Esmane CPV klassifikatsioon
Silotornid
44000000-0 Ehituskonstruktsioonid ja -materjalid; ehituse abimaterjalid (v.a elektriseadmed)
44600000-6 Paagid, reservuaarid ja mahutid; keskkütteradiaatorid ja kuumaveekatlad
44610000-9 Paagid, reservuaarid, mahutid ja surveanumad
44613000-0 Suured mahutid
44613110-4 Silotornid
Link to Google Map
3-Kubik Technic ApS
Käibemaksu kohuslase nr.
13895902
Tootmisüksuse nr.
1000644044
PD nr.
100657
Juhtkond
Managing Director Arne Hansen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo