ProDenmark.com
Inglise
Saksa
Prantsuse
Hispaania
Rootsi
Norra
Soome
Eesti
Läti
Leedu
Hollandi
Poola
Tšehhi
Slovaki
Ungari
Rumeenia
Bulgaaria
Portugali
Itaalia
Sloveeni
Kreeka
Malta
Taani

Air Alsie A/S

 
Esmane CPV klassifikatsioon
Meeskonnaga õhusõiduki rent
60000000-8 Transporditeenused (v.a jäätmetransport)
60400000-2 Õhutransporditeenused
60420000-8 Juhuveoteenused õhutranspordiga
60424000-6 Meeskonnaga õhutranspordivahendi rent
60424100-7 Meeskonnaga õhusõiduki rent
Link to Google Map
Air Alsie A/S
Käibemaksu kohuslase nr.
12655983
Tootmisüksuse nr.
1000423688
PD nr.
100722
Juhtkond
Managing Director Henrik Therkelsen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo