ProDenmark.com

Tuotteet - sivustokartta

Hakukone uusien tanskalaisten liikekumppanien löytämiseen. Etsi tanskalaisia tuotteita, hyödykkeitä, palveluja, yrityksiä, alihankkijoita, vienityrityksiä, valmistajia…
+ 03000000-1 Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet
+ 09000000-3 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
+ 14000000-1 Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet
+ 15000000-8 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
+ 16000000-5 Maatalouskoneet
+ 18000000-9 Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet
+ 19000000-6 Nahka ja tekstiilikankaat, muovi- ja kumimateriaalit
+ 22000000-0 Painotuotteet ja vastaavat tuotteet
+ 24000000-4 Kemialliset tuotteet
+ 30000000-9 Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita
+ 31000000-6 Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus
+ 32000000-3 Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet
+ 33000000-0 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
+ 34000000-7 Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet
+ 35000000-4 Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet
+ 37000000-8 Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet
+ 38000000-5 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)
+ 39000000-2 Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet
+ 42000000-6 Teollisuuskoneet
+ 43000000-3 Kaivos- ja louhintakoneet, rakennuslaitteistot
+ 44000000-0 Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta)
+ 45000000-7 Rakennustyöt
+ 48000000-8 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
+ 50000000-5 Korjaus- ja huoltopalvelut
+ 51000000-9 Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)
+ 55000000-0 Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut
+ 60000000-8 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
+ 63000000-9 Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut
+ 64000000-6 Posti- ja televiestintäpalvelut
+ 65000000-3 Julkinen vesi- ja energiahuolto
+ 66000000-0 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
+ 71000000-8 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
+ 72000000-5 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
+ 73000000-2 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
+ 75000000-6 Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
+ 76000000-3 Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut
+ 77000000-0 Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut
+ 79000000-4 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
+ 80000000-4 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
+ 85000000-9 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
+ 90000000-7 Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
+ 92000000-1 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
+ 98000000-3 Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo