ab Metal A/S

 
Ensisijainen CPV-luokitus
Alumiini
14000000-1 Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet
14700000-8 Epäjalot metallit
14720000-4 Alumiini, nikkeli, skandium, titaani ja vanadiini
14721000-1 Alumiini
Link to Google Map
ab Metal A/S
Y-tunnus
56337415
Tuotantoyksikön nro
1002046349
PD nro
100037
Johto
Managing Director Hans Buck
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo