Pernexus Systems ApS

 
Ensisijainen CPV-luokitus
Käyttöliittymien yhteenliitettävyyteen tarkoitetut ohjelmatuotteet
48000000-8 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
48200000-0 Verkko-, internet- ja intranetohjelmatuotteet
48210000-3 Verkko-ohjelmatuotteet
48211000-0 Käyttöliittymien yhteenliitettävyyteen tarkoitetut ohjelmatuotteet
Muut CPV-luokat
Asiakirjojen hallintaohjelmatuotteet
48000000-8 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
48300000-1 Asiakirjojen luonti-, piirustus-, kuvantamis-, aikataulutus- ja tuottavuusohjelmatuotteet
48310000-4 Asiakirjojen luontiohjelmatuotteet
48311000-1 Asiakirjojen hallintaohjelmatuotteet
Link to Google Map
Pernexus Systems ApS
Y-tunnus
31420253
Tuotantoyksikön nro
1014406030
PD nro
100300
Johto
Managing Director Michael Ebbe Søndergaard
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo