Ministry of Education

 
Ensisijainen CPV-luokitus
Täytäntöönpanopalvelut
75000000-6 Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
75100000-7 Hallinnolliset palvelut
75110000-0 Yleiset julkiset palvelut
75111000-7 Lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon liittyvät palvelut
75111100-8 Täytäntöönpanopalvelut
Link to Google Map
Ministry of Education
Y-tunnus
20453044
Tuotantoyksikön nro
1003400473
PD nro
100781
Johto
Minister of Education Christine Antorini
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo