ProDenmark.com

Produktu vietnes karte

Meklēšanas rīks, lai atrastu jaunus uzņēmējdarbības partnerus Dānijā. Atrodiet Dānijas produktus, preces, pakalpojumus, uzņēmumus, piegādātājus, eksportētājus, izgatavotājus utt.
+ 03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija
+ 09000000-3 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti
+ 14000000-1 Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija
+ 15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
+ 16000000-5 Lauksaimniecības tehnika
+ 18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri
+ 19000000-6 Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija
+ 22000000-0 Iespieddarbi un saistītie izdevumi
+ 24000000-4 Ķīmiskie produkti
+ 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru
+ 31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
+ 32000000-3 Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti
+ 33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces
+ 34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai
+ 35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums
+ 37000000-8 Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, amatniecības izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi
+ 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)
+ 39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti
+ 42000000-6 Ražošanas iekārtas
+ 43000000-3 Kalnrūpniecības iekārtas, iekārtas darbiem karjeros un būvniecības aprīkojums
+ 44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)
+ 45000000-7 Celtniecības darbi
+ 48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
+ 50000000-5 Remonta un apkopes pakalpojumi
+ 51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru)
+ 55000000-0 Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi
+ 60000000-8 Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu)
+ 63000000-9 Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi
+ 64000000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi
+ 65000000-3 Komunālie pakalpojumi
+ 66000000-0 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
+ 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
+ 72000000-5 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
+ 73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
+ 75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
+ 76000000-3 Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi
+ 77000000-0 Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi
+ 79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
+ 80000000-4 Izglītības un mācību pakalpojumi
+ 85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi
+ 90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
+ 92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
+ 98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo