Unimex Engineering A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Virszemes ūdeņu piesārņojuma attīrīšanas pakalpojumi
90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
90700000-4 Vides pakalpojumi
90730000-3 Piesārņojuma noteikšana un monitorings, un rehabilitācija
90733000-4 Ar ūdens piesārņojumu saistīti pakalpojumi
90733400-8 Virszemes ūdeņu piesārņojuma attīrīšanas pakalpojumi
Link to Google Map
Unimex Engineering A/S
Slotsgade 3A
DK-3400 Hillerød
Dānija
Tālr. +45 47171444
Fakss +45 47172255
PVN Nr.
66954811
Ražošanas vienības Nr.
1002241730
PD Nr.
100871
Vadība
Managing Director Chres Røndrup Pedersen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo