H.J.Hansen Recycling Industry Ltd. A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
90500000-2 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
90510000-5 Atkritumu apglabāšana un pārstrāde
90514000-3 Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
Link to Google Map
H.J.Hansen Recycling Industry Ltd. A/S
Havnegade 100D
DK-5000 Odense C
Dānija
Tālr. +45 63109100
Fakss +45 63109101
PVN Nr.
24336212
Ražošanas vienības Nr.
1003014905
PD Nr.
100865
Vadība
Managing Director Jens Hempel-Hansen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo