Wamatech A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
90500000-2 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
90510000-5 Atkritumu apglabāšana un pārstrāde
90514000-3 Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
Link to Google Map
Wamatech A/S
Hjallesegade 45
DK-5260 Odense S
Dānija
Tālr. +45 70269002
Fakss +45 70269003
PVN Nr.
20843837
Ražošanas vienības Nr.
1004540009
PD Nr.
100867
Vadība
Managing Director Poul Steffensen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo