Kommunekemi a/s

 
Galvenā CPV klasifikācija
Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
90500000-2 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
90510000-5 Atkritumu apglabāšana un pārstrāde
90514000-3 Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
Link to Google Map
Kommunekemi a/s
Lindholmvej 3
DK-5800 Nyborg
Dānija
Tālr. +45 63317100
Fakss +45 63317300
PVN Nr.
34484414
Ražošanas vienības Nr.
1003042669
PD Nr.
100866
Vadība
Managing Director Carsten Fich
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo