Union Engineering A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Oglekļa dioksīda monitoringa pakalpojumi
90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
90700000-4 Vides pakalpojumi
90730000-3 Piesārņojuma noteikšana un monitorings, un rehabilitācija
90731000-0 Ar gaisa piesārņojumu saistīti pakalpojumi
90731700-7 Oglekļa dioksīda monitoringa pakalpojumi
Link to Google Map
Union Engineering A/S
Snaremosevej 27
DK-7000 Fredericia
Dānija
Tālr. +45 76207700
Fakss +45 76207800
PVN Nr.
13827540
Ražošanas vienības Nr.
1000632096
PD Nr.
100869
Vadība
CEO Peter Kriklywi
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo