Aqua System A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Virszemes ūdeņu piesārņojuma attīrīšanas pakalpojumi
90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
90700000-4 Vides pakalpojumi
90730000-3 Piesārņojuma noteikšana un monitorings, un rehabilitācija
90733000-4 Ar ūdens piesārņojumu saistīti pakalpojumi
90733400-8 Virszemes ūdeņu piesārņojuma attīrīšanas pakalpojumi
Link to Google Map
Aqua System A/S
Avnvej 14
DK-7400 Herning
Dānija
Tālr. +45 97220033
Fakss +45 97214639
PVN Nr.
27926835
Ražošanas vienības Nr.
1000863326
PD Nr.
100870
Vadība
Managing Director Karsten Jeppesen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo