Beta ApS

 
Galvenā CPV klasifikācija
Sensori
35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums
35100000-5 Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas
35120000-1 Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas
35125000-6 Uzraudzības sistēma
35125100-7 Sensori
Citas CPV klasifikācijas
Rezistori
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
31700000-3 Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli
31710000-6 Elektroniskās iekārtas
31711000-3 Elektronikas materiāli
31711130-3 Rezistori
Link to Google Map
Beta ApS
PVN Nr.
18379546
Ražošanas vienības Nr.
1003736799
PD Nr.
100334
Vadība
Managing Director Britt Due Skytte
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo