OfficeReports ApS

 
Galvenā CPV klasifikācija
Analītiskās vai zinātniskās programmatūras pakotne
48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
48400000-2 Uzņēmējdarbības darījumu un individālo darījumu pārvaldības programmatūras pakotne
48460000-0 Analītiskās, zinātniskās, matemātiskās vai prognozēšanas programmatūras pakotne
48461000-7 Analītiskās vai zinātniskās programmatūras pakotne
PVN Nr.
29924937
Ražošanas vienības Nr.
1012631541
PD Nr.
157058
Vadība
Partner Torben Laustsen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo