Ministry of Education

 
Galvenā CPV klasifikācija
Izpildvaras pakalpojumi
75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
75100000-7 Pārvaldes pakalpojumi
75110000-0 Vispārējie sabiedriskie dienesti
75111000-7 Izpildvaras un likumdošanas pakalpojumi
75111100-8 Izpildvaras pakalpojumi
Link to Google Map
Ministry of Education
PVN Nr.
20453044
Ražošanas vienības Nr.
1003400473
PD Nr.
100781
Vadība
Minister of Education Christine Antorini
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo