Falck A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Glābšanas pakalpojumi
75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
75200000-8 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai
75250000-3 Ugunsdzēsēju komandas un glābšanas pakalpojumi
75252000-7 Glābšanas pakalpojumi
PVN Nr.
16271241
Ražošanas vienības Nr.
1003125216
PD Nr.
100784
Vadība
CEO Allan Søgaard Larsen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo