ProDenmark.com
Angļu
Vācu
Franču
Spāņu
Zviedru
Norvēģu
Somu
Igauņu
Latviešu
Lietuviešu
Holandiešu
Poļu
Čehu
Slovāku
Ungāru
Rumāņu
Bulgāru
Portugāļu
Itāļu
Slovēņu
Grieķu
Maltiešu
Dāņu

Agromek

 
Galvenā CPV klasifikācija
Gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
79900000-3 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79950000-8 Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi
79956000-0 Gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi
Link to Google Map
Agromek
Vardevej 1
DK-7400 Herning
Dānija
Tālr. +45 86754545
Fakss +45 86151951
PVN Nr.
49732759
Ražošanas vienības Nr.
1001937068
PD Nr.
100841
Vadība
Managing Director Sten Andersen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo