ProDenmark.com
Angļu
Vācu
Franču
Spāņu
Zviedru
Norvēģu
Somu
Igauņu
Latviešu
Lietuviešu
Holandiešu
Poļu
Čehu
Slovāku
Ungāru
Rumāņu
Bulgāru
Portugāļu
Itāļu
Slovēņu
Grieķu
Maltiešu
Dāņu

Birch & Hansen Dekoration ApS

 
Galvenā CPV klasifikācija
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
79900000-3 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79950000-8 Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
Citas CPV klasifikācijas
Zīmes un saistītie priekšmeti
44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)
44400000-4 Dažādi ražojumi un saistīti izstrādājumi
44420000-0 Celtniecībā izmantojami izstrādājumi
44423000-1 Dažādi izstrādājumi
44423400-5 Zīmes un saistītie priekšmeti
Link to Google Map
Birch & Hansen Dekoration ApS
PVN Nr.
30087763
Ražošanas vienības Nr.
1012847617
PD Nr.
1016584
Vadība
Managing Director Morten Hansen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo