ProDenmark.com
Angļu
Vācu
Franču
Spāņu
Zviedru
Norvēģu
Somu
Igauņu
Latviešu
Lietuviešu
Holandiešu
Poļu
Čehu
Slovāku
Ungāru
Rumāņu
Bulgāru
Portugāļu
Itāļu
Slovēņu
Grieķu
Maltiešu
Dāņu

CBD A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Speciāli projektēšanas pakalpojumi
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
79900000-3 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79930000-2 Speciāli projektēšanas pakalpojumi
Link to Google Map
CBD A/S
PVN Nr.
26831008
Ražošanas vienības Nr.
1009389446
PD Nr.
100832
Vadība
Managing Director Henrik Jeppesen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo