ProDenmark.com
Angļu
Vācu
Franču
Spāņu
Zviedru
Norvēģu
Somu
Igauņu
Latviešu
Lietuviešu
Holandiešu
Poļu
Čehu
Slovāku
Ungāru
Rumāņu
Bulgāru
Portugāļu
Itāļu
Slovēņu
Grieķu
Maltiešu
Dāņu

DAF Screens A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Projekcijas ekrāni
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)
38600000-1 Optiskie instrumenti
38650000-6 Fotografēšanas ierīces
38653000-7 Fotolaboratoriju aparatūra
38653400-1 Projekcijas ekrāni
Citas CPV klasifikācijas
Televīzijas projektori
32000000-3 Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti
32300000-6 Televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra
32320000-2 Televīzijas un audiovizuālās iekārtas
32321000-9 Televīzijas projektori
Link to Google Map
DAF Screens A/S
Skelvej 26
DK-2640 Hedehusene
Dānija
Tālr. +45 46565599
Fakss +45 46560511
PVN Nr.
50036316
Ražošanas vienības Nr.
1003094421
PD Nr.
1016578
Vadība
General Manager Kim Heining
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo