ProDenmark.com
Angļu
Vācu
Franču
Spāņu
Zviedru
Norvēģu
Somu
Igauņu
Latviešu
Lietuviešu
Holandiešu
Poļu
Čehu
Slovāku
Ungāru
Rumāņu
Bulgāru
Portugāļu
Itāļu
Slovēņu
Grieķu
Maltiešu
Dāņu

Danish Wind Industry Association

 
Galvenā CPV klasifikācija
Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
79900000-3 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79990000-0 Dažādi ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79996000-2 Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi
Link to Google Map
Danish Wind Industry Association
PVN Nr.
10401488
Ražošanas vienības Nr.
1000071136
PD Nr.
100855
Vadība
CEO Jan Serup Hylleberg
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo