ProDenmark.com
Angļu
Vācu
Franču
Spāņu
Zviedru
Norvēģu
Somu
Igauņu
Latviešu
Lietuviešu
Holandiešu
Poļu
Čehu
Slovāku
Ungāru
Rumāņu
Bulgāru
Portugāļu
Itāļu
Slovēņu
Grieķu
Maltiešu
Dāņu

Gyldendal Group Agency A/S

 
Galvenā CPV klasifikācija
Izdevniecības pakalpojumi
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
79900000-3 Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi
79970000-4 Izdevniecības pakalpojumi
Link to Google Map
Gyldendal Group Agency A/S
PVN Nr.
58200115
Ražošanas vienības Nr.
1003123997
PD Nr.
100849
Vadība
Managing Director Stig Andersen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo