ProDenmark.com

Produktnettkart

Søkemotor for søk etter nye forretningspartnere i Danmark. Finn danske produkter, varer, tjenester, bedrifter, leverandører, eksportører, utviklere osv.
+ 03000000-1 Landbruk, gårdsbruk, fiske, skogsbruk og relaterte produkter
+ 09000000-3 Oljeprodukter, brensel, elektrisitet og andre energikilder
+ 14000000-1 Gruvedrift, grunnmetaller og relaterte produkter
+ 15000000-8 Næringsmidler, drikkevarer, tobakk og relaterte produkter
+ 16000000-5 Landbruksmaskiner
+ 18000000-9 Klær, fottøy, bagasjeartikler og tilbehør
+ 19000000-6 Lær og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer.
+ 22000000-0 Trykksaker og relaterte produkter.
+ 24000000-4 Kjemikalske produkter
+ 30000000-9 Kontor- og PC-maskineri, utstyr og forsyninger bortsett fra møbler og programvarepakker
+ 31000000-6 Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning
+ 32000000-3 Radio-, fjernsyn-, og telekommunikasjon samt tilhørende utstyr
+ 33000000-0 Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
+ 34000000-7 Transportutstyr og hjelpeprodukter til transport
+ 35000000-4 Sikkerhets-, brannslukkings-, politi- og forsvarsutstyr
+ 37000000-8 Musikkinstrumenter, sportsvarer, spill, leker, kunsthåndtverk- og kunstnerartikler, tilbehør.
+ 38000000-5 Laboratorie-, optisk- og presisjonsutstyr (bortsett fra briller)
+ 39000000-2 Møbler (inkludert kontor møbler), inventar, husholdningsmaskiner, (utenom belysning) og rengjøringsmidler
+ 42000000-6 Industrimaskiner
+ 43000000-3 Maskineri til mining, steinbryting, konstruksjonsutstyr
+ 44000000-0 Konstruksjonsstrukturer og materiale; reserveprodukter til konstruksjon (bortsett fra elektriske apparater)
+ 45000000-7 Bygge- og anleggsvirksomhet
+ 48000000-8 Programvare og informasjonssystemer
+ 50000000-5 Reperasjons- og vedlikeholdstjenester
+ 51000000-9 Installasjonstjenester (bortsett fra programvare)
+ 55000000-0 Tjenester relatert til Hotell- og restaurantvirksomhet, Detaljhandel
+ 60000000-8 Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
+ 63000000-9 Hjelpevirksomhet i forbindelse med transport; reisebyråvirksomhet
+ 64000000-6 Post- og telekommunikasjonstjenester
+ 65000000-3 Offentlige ytelser
+ 66000000-0 Finansielle- og forsikringsformidlingstjenester
+ 71000000-8 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
+ 72000000-5 Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
+ 73000000-2 Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester
+ 75000000-6 Offentlig administrasjon, forsvars og trygdetjenester
+ 76000000-3 Tjenester i forbindelse med olje- og gass-industrien
+ 77000000-0 Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur og bi-avltjenester
+ 79000000-4 Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet
+ 80000000-4 Tjenester i forbindelse med trening og utdannelse
+ 85000000-9 Helse- og sosial tjenesteyting
+ 90000000-7 Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester
+ 92000000-1 Rekreasjon, kultur og sport
+ 98000000-3 Andre kommunale, sosiale og personlige tjenester
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo