ProDenmark.com

Mapa strony – produkty

Wyszukiwarka, dzięki której znajdziesz nowego partnera biznesowego w Danii. Znajdź duńskie produkty, towary, usługi, firmy, dostawców, eksporterów, producentów itp.
+ 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
+ 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
+ 14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
+ 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
+ 16000000-5 Maszyny rolnicze
+ 18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
+ 19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
+ 22000000-0 Druki i produkty podobne
+ 24000000-4 Produkty chemiczne
+ 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
+ 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
+ 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
+ 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
+ 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
+ 35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
+ 37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
+ 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
+ 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
+ 42000000-6 Maszyny przemysłowe
+ 43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
+ 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
+ 45000000-7 Roboty budowlane
+ 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
+ 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
+ 51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
+ 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
+ 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
+ 63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
+ 64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
+ 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
+ 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
+ 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
+ 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
+ 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
+ 75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
+ 76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
+ 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
+ 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
+ 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
+ 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
+ 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
+ 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
+ 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo