Diesella A/S

 
Primär CPV-klassificering
Mätinstrument
38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38400000-9 Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38410000-2 Mätinstrument
Link to Google Map
Diesella A/S
Momsregistreringsnummer
66726010
Produktionsenhetsnr.
1002237217
PD nr.
100361
Företagsledning
Managing Director Søren Andersen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo