AUTOMATIC SYD A/S

 
Primär CPV-klassificering
Elektriska kopplingstavlor
31000000-6 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31200000-8 Eldistributions- och reglerutrustning
31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
31214000-9 Ställverk
31214500-4 Elektriska kopplingstavlor
Link to Google Map
AUTOMATIC SYD A/S
Momsregistreringsnummer
73240816
Produktionsenhetsnr.
1002396008
PD nr.
100224
Företagsledning
Managing Director René Johannsen
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo