Beta ApS

 
Primär CPV-klassificering
Sensorer
35000000-4 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5 Nöd- och säkerhetsutrustning
35120000-1 Bevaknings- och säkerhetssystem
35125000-6 Övervakningssystem
35125100-7 Sensorer
Övriga CPV-klassificeringar
Resistorer
31000000-6 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31700000-3 Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor
31710000-6 Elektronisk utrustning
31711000-3 Elektronisk materiel
31711130-3 Resistorer
Link to Google Map
Beta ApS
Momsregistreringsnummer
18379546
Produktionsenhetsnr.
1003736799
PD nr.
100334
Företagsledning
Managing Director Britt Due Skytte
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo