ECB Kød A/S

 
Primär CPV-klassificering
Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15000000-8 Livsmedel, drycker, tobak o d
15100000-9 Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
Link to Google Map
ECB Kød A/S
Momsregistreringsnummer
15440090
Produktionsenhetsnr.
1013432615
PD nr.
100040
Företagsledning
Managing Director Claus Sundin
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo