ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

3-Stjernet A/S

 
Primär CPV-klassificering
Korvprodukter
15000000-8 Livsmedel, drycker, tobak o d
15100000-9 Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15130000-8 Köttvaror
15131000-5 Köttkonserver och köttprodukter
15131120-2 Korvprodukter
Link to Google Map
3-Stjernet A/S
Momsregistreringsnummer
12483589
Produktionsenhetsnr.
1002924159
PD nr.
100050
Företagsledning
Managing Director Keld Lyng
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo