ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

ab Metal A/S

 
Primär CPV-klassificering
Aluminium
14000000-1 Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8 Basmetaller
14720000-4 Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin
14721000-1 Aluminium
Link to Google Map
ab Metal A/S
Momsregistreringsnummer
56337415
Produktionsenhetsnr.
1002046349
PD nr.
100037
Företagsledning
Managing Director Hans Buck
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo