ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

AB Vibrators ApS

 
Primär CPV-klassificering
Skakapparater
38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38400000-9 Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38430000-8 Detektions- och analysutrustning
38436000-0 Skakapparater och tillbehör
38436100-1 Skakapparater
Link to Google Map
AB Vibrators ApS
Momsregistreringsnummer
25469402
Produktionsenhetsnr.
1007738575
PD nr.
100367
Företagsledning
Managing Director Alfred Rasmussen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo