ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Alcatel-Lucent Denmark A/S

 
Primär CPV-klassificering
Delar och tillbehör till datorer
30000000-9 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30200000-1 Datorer och datamateriel
30230000-0 Datorrelaterad utrustning
30237000-9 Delar och tillbehör till datorer
Link to Google Map
Alcatel-Lucent Denmark A/S
Momsregistreringsnummer
13680531
Produktionsenhetsnr.
1007307167
PD nr.
100213
Företagsledning
Managing Director Peter Fink
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo