ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Anders Bendt A/S

 
Primär CPV-klassificering
Säkringslastbrytare
31000000-6 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31200000-8 Eldistributions- och reglerutrustning
31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
31214000-9 Ställverk
31214400-3 Säkringslastbrytare
Link to Google Map
Anders Bendt A/S
Dalargade 1
DK-8000 Aarhus C
Danmark
Tel. +45 86190500
Fax +45 86190577
Momsregistreringsnummer
49159811
Produktionsenhetsnr.
1001927701
PD nr.
100223
Företagsledning
Managing Director Tine Bendt
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo