ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

API Maintenance Systems A/S

 
Primär CPV-klassificering
Systemunderhåll
50000000-5 Reparation och underhåll
50300000-8 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
50320000-4 Reparation och underhåll av persondatorer
50324000-2 Stödtjänster avseende persondatorer
50324100-3 Systemunderhåll
Link to Google Map
API Maintenance Systems A/S
Momsregistreringsnummer
12379498
Produktionsenhetsnr.
1000377641
PD nr.
100701
Företagsledning
CEO Michael Ries
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo