ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

A/S Crispy Food International

 
Primär CPV-klassificering
Müsli o. d.
15000000-8 Livsmedel, drycker, tobak o d
15600000-4 Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter
15610000-7 Sädesprodukter
15613000-8 Sädeskornsprodukter
15613313-5 Müsli o. d.
Link to Google Map
A/S Crispy Food International
Momsregistreringsnummer
73793319
Produktionsenhetsnr.
1002413035
PD nr.
100081
Företagsledning
Managing Director Mads Quistgaard
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo