ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Audio Consult ApS

 
Primär CPV-klassificering
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
32000000-3 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
32300000-6 TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32330000-5 Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
Link to Google Map
Audio Consult ApS
Momsregistreringsnummer
12606370
Produktionsenhetsnr.
1000415078
PD nr.
100246
Företagsledning
Managing Director Kim Andersen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo