ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Capp ApS

 
Primär CPV-klassificering
Pipetter
38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38400000-9 Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38430000-8 Detektions- och analysutrustning
38437000-7 Pipetter för laboratorier och tillbehör
38437100-8 Pipetter
Link to Google Map
Capp ApS
Momsregistreringsnummer
21646989
Produktionsenhetsnr.
1005089177
PD nr.
100369
Företagsledning
Managing Director Henrique Pinto
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo