ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

DAF Screens A/S

 
Primär CPV-klassificering
Filmdukar
38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38600000-1 Optiska instrument
38650000-6 Fotoutrustning
38653000-7 Apparater för fotolaboratorier
38653400-1 Filmdukar
Övriga CPV-klassificeringar
Storbildsprojektorer
32000000-3 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
32300000-6 TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32320000-2 TV-utrustning och audiovisuell utrustning
32321000-9 Storbildsprojektorer
Link to Google Map
DAF Screens A/S
Momsregistreringsnummer
50036316
Produktionsenhetsnr.
1003094421
PD nr.
1016578
Företagsledning
General Manager Kim Heining
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo