ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Helarco A/S

 
Primär CPV-klassificering
Batterier
31000000-6 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31400000-0 Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier
31440000-2 Batterier
Link to Google Map
Helarco A/S
Oldvej 1A-1B
DK-3540 Lynge
Danmark
Tel. +45 48188155
Fax +45 48187455
Momsregistreringsnummer
81108919
Produktionsenhetsnr.
1002613776
PD nr.
100225
Företagsledning
General Manager Jesper Stege Larsen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo