ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

HydroAir International

 
Primär CPV-klassificering
Tryckstegringspumpar för vätskor
42000000-6 Industrimaskiner
42100000-0 Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi
42120000-6 Pumpar och kompressorer
42122000-0 Pumpar
42122300-3 Tryckstegringspumpar för vätskor
Link to Google Map
HydroAir International
Roustvej 50
DK-6800 Varde
Danmark
Tel. +45 75224688
Fax +45 75225245
Momsregistreringsnummer
11945317
Produktionsenhetsnr.
1002914609
PD nr.
100451
Företagsledning
Managing Director Henrik Buurskov
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo